FiensWark

FiensWark is steeds op zoek om nieuwe producten te creëren van materialen en producten, die anders weggeworpen zouden worden of zouden worden recycled. Door gebruikte producten als materiaal voor nieuwe producten te gebruiken wordt veel energie bespaard, ook als dit wordt vergeleken met recycling. De productie is kleinschalig en wordt op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier uitgevoerd. Vrijwel alle producten kenmerken zich door hun unieke karakter. Ze zijn immers grotendeels met de hand vervaardigd uit materialen, die door gebruik een eigen karakter hebben gekregen.

Een product van FiensWark is “one-of-a-kind” en draagt bij aan een beter milieu.

Brocante Route Putten

Iedere tweede zaterdag van de maand heeft FiensWark een stand bij Koffiehuis Het Station in Putten. Bezoek ons daar vooral, want u vindt daar nieuwe producten, die soms nog niet op deze site staan. Koffiehuis Het Station is onderdeel van het Brocante Route Putten, een route waarlangs u Brocante, Vintage, Retro, Kunst, Kitch en Koffie zult aantreffen.